Idshop - Chuyên cung cấp các thiết bị mã vạch
Máy in tem nhãn mã vạch TSC 244Pro
Máy quét mã vạch Zebex Z3100

Idshop - Chuyên cung cấp các thiết bị mã vạch